با حضور مدیربنیاد فرهنگ سالمندی از محمدرضا طالقانی تقدیر شد

مکان شما:
رفتن به بالا