ورزش و فعالیت بدنی (ورزش سالمندی) بخش مهمی از سالمندی سالم است . بهتر است روزانه با بررسی عملکرد ورزشی خود بر طبق دستور پزشک یا مربی ، ببینید چه تمرین‌هایی می تواند به شما در سالم ماندن با قوی‌تر شدن کمک کند . یاد گیری این مطالب می‌آموزد که چگونه سالمندان ورزش را با خیال راحت در زندگی روزمره خود جا داده و انگیزه لازم برای حرکت را داشته باشند !

ما در اینجا سعی خواهیم کرد تا مطالب خوب و مفید درخصوص ورزش و فعالیت بدنی در سنین سالمندی را با شما به اشتراک بگذاریم  تا بتواند راهنمای مناسبی برای شما باشد.

جدا سازی 

ورزش و فعالیت بدنی

فیلم های آموزشی

به عنوان مربی شخصی به ورزش در بزرگسالان کمک می کند ، دنبال کنید.

ورزش و فعالیت بدنی

ورزش با انگیزه

زمان ، پول و انرژی موانع مشترکی برای ورزش هستند. بر این موانع غلبه کنید!

ایمنی در ورزش ورزش و فعالیت بدنی

ایمنی در حین ورزش

تقریباً همه می توانند با خیال راحت ورزش کنند. یاد بگیرند چگونه!