پایان زندگی

مراقبت از کسی که می میرد سخت است . این مبحث ، مروری بر موضوعات و تصمیماتی است که افراد نزدیک به پایان زندگی فردی و در هنگام مراقبت از وی می توانند اتخاذ کنند . مطالب زیر توضیحاتی در مورد مراقبت تسکینی ( چگونگی کاهش درد ) ، رفتن به آسایشگاه و نحوه کمک به خود در هنگام مراقبت از دیگران (غم و اندوه ناشی از درد دیگران) را ارائه می کند .

ارائه مراقبت و آسایش در پایان زندگی

در این قسمت در مورد چگونگی فراهم آوردن راحتی جسمی ، عاطفی و معنوی برای رفع درد در هنگام مراقبت از شخصی که در حال مرگ است بخوانید .

کدام محل برای گذاران زمان های آخر عمر مناسب تر است؟

خیالتان راحت ، هیچ جای مناسبی برای مرگ وجود ندارد . مراقبان تنها باید بهترین گزینه را برای وضعیت سالمندان نیازمند به مراقبت در نظر بگیرند : خانه ، بیمارستان ، خانه سالمندان یا مکان دیگری که بتوان در آن زمان سخت ، آرامش خاطر بیشتر و کاهش درد بیشتری را برای فرد مراقبت گیرنده مهیا کرد را باید انتخاب کرد .

درک تصمیمات بهداشت و درمان در انتهای زندگی

داشتن یک پروانه مراقبت های بهداشتی ( دیدن دوره های مرتبط در زمان های آزاد زندگی ) و تصمیم گیری در مورد مراقبت های پایان عمر برای شخصی که دوستش دارید می تواند چالش برانگیز باشد . باید با تفکر و مشاوره یاد بگیرید که از خود چه انتظاری دارید و یا فرد مراقبت شونده از شما در آن زمان چه می خواهد ( این مورد را می توان قبل از رسیدن به این زمان از خود افراد پرسید ) .

چه اتفاقی می افتد وقتی کسی می میرد؟

وقتی کسی در حال مرگ است ، چه انتظاری می توانید داشته باشید ؟ درباره تنگی نفس ، بیماری های دوران پیری و سایرحالاتی که افراد در آخرین روزهای زندگی تجربه خواهد کرد ، از قبل مطالعه کنید .

چه کاری باید انجام شود بعد از اینکه کسی درگذشت

بعد از فوت کسی که دوستش دارید باید چه کاری انجام دهید ؟ درمورد اینکه چه کسی شناسنامه را امضا می کند ، اهداء اعضای بدن یا اینکه آیا نیاز به کالبد شکافی دارید ، بدانید . و یا شاید لازم باشد به وصیت نامه وی مراجعه کنید .

عزاداری درگذشت همسر

پس از مرگ همسر ، از غم و اندوه خود چگونه باید کاست ؟ در مورد مشاوره های روان شناسی ، گروه های اجتماعی و پشتیبان و چگونگی ادامه زندگی بدون شریک زندگی خود بخوانید .