🔸نشست مشترک مدیر بنیاد فرهنگ سالمندی با مسوولان بهزیستی ،نماینده شهرداری در سازمان بهزیستی استان تهران/دکتر صبغی : تعامل بیشتر نهادها با سمن ها و راه اندازی وب سایت دستاورد این نشست مشترک بود

مکان شما:
رفتن به بالا