تمرین هل دادن دیوار تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین هل دادن دیوار

تمرین هل دادن دیوار یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین هل دادن دیوار است. عضلات هدفمند: بازوها ، شانه ها ، و قفسه سینه هل دادن دیوار باعث تقویت بازوها ، شانه ها و قفسه سینه خواهد شد. این تمرین را می‌توان در حین استراحت و درحال تماشای تلویزیون انجام داد. مقابل یک دیوار بایستید ، فاصله شما…

تمرین بازو با طناب تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین بازو با طناب

تمرین بازو با طناب یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین بازو با طناب است. عضلات هدفمند:بازوها ، شانه ها ، و قفسه سینه آنچه شما نیاز دارید: طناب محکم کشی و صندلی مقاوم  و بدون دسته روی لبه یک صندلی محکم و بدون دسته بنشینید به گونه‌ای کف پاهای شما بصورت کامل بر روی زمین قرار…

تمرین با دستگیره صندلی تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین با دستگیره صندلی

تمرین با دستگیره صندلی   یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین با دستگیره صندلی است. عضلات هدفمند: عضلات بازو آنچه شما نیاز دارید: صندلی محکم با دستهاین حرکت باعث فشار بر روی عضلات بازوی شمامی شود حتی اگر نتوانید خود را از روی صندلی بلند کنید. در یک صندلی محکم بنشینید و زیر بغل با پاهای خود صاف در…

تمرین طناب و صندلی تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین طناب و صندلی

تمرین طناب و صندلی   یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین طناب و صندلی است. عضلات هدفدار: پشت ، شانه و گردن آنچه شما نیاز دارید: طناب محکم کشی و صندلی دسته دار مقاومتمرین طناب و صندلی برای تقویت عضلات فوقانی پشت ، شانه و گردن است باید فعالیتهای روزمره مانند جارو کردن و بیل زدن باغچه…

تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین های قدرتی سالمندی سالمندان عزیز سعی کنید تمرین های قدرتی سالمندی را برای همه عضله‌های اصلی خود حداقل در 2 روز در هفته یا در تمامی روزها در هفته و هر بار به مدت 30 دقیقه انجام دهید. اما در هر 2 روز پشت سر هم، همان گروه عضلانی را تمرین ندهید. سالمندان عزیز و…