نقش اشتغال درسلامت سالمندی

نقش اشتغال درسلامت سالمندی نقش اشتغال درسلامت سالمندی مقدمه سالمندان نیازمند انجام کاری هرچند سبک برای دوران سالمندی خود هستند که انجام آن برای سلامتی خودشان هم مفید خواهد بود. به همین علت بازنشستگان شاغل از نظر شاخص هاي كيفيت زندگي نسبت به بازنشستگان غيرشاغل وضعيت بهتري دارند. موضوع اشتغال سالمندان  در مناطق مختلف جهان…

آسم در سالمندی

آسم در سالمندی آسم در سالمندی آسم یک بیماری پزشکی شناخته شده و قدیمی است که ریه ها و مجاری تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد. با میلیونها کودک، بزرگسال و سالمندان مبتلا ، یکی از شایع ترین شرایط بیماری ها در دنیاست. در کشور ما، ۱۰.۹ درصد کودکان و نوجوانان و ۸.۹ درصد…

ارگونومی سالمندی

ارگونومی سالمندی ارگونومی سالمندی سالمندی پدیده ای جهانی و ملی است که تغییرات جسمانی ، ناتوانی هایی را به همراه دارد. مناسب سازی و رعایت بعضی استانداردها میتواند منجر به کیفیت زندگی بهتر و کاهش ناتوانی ها منجرگردد. یکی از این استانداردها رعایت قواعد ارگونومی است که میتواند منجر به افزایش کیفیت زندگی سالمندی شود…