مقاله های حوزه سالمندی

مقاله های حوزه سالمندی مقاله های حوزه سالمندی سالمندی یکی از مسایل بسیار مهم در جامعه است که علیرغم بزرگی و عظمت آن ، بخصوص در ایران ، کار زیادی در خصوص آن انجام نشده است. تا کنون به هر شکل گذشته است اما در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای موضوع…

ازدواج سالمندان

ازدواج سالمندان ازدواج سالمندان مقدمه : سالمندی دورانی است که انسان می تواند از بهترین ها برخوردارباشد اما این دوران برای برخی از  سالمندان که به دلیلی از دست دادن همراه و شریک زندگی خود ، دوران تنهایی و غم است. ازدواج سالمندان یکی از بهترین تمهیدات برای بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی(‌جسمی روانی،‌بهداشتی ،‌اجتماعی و…

خودمراقبتی در سالمندان

خودمراقبتی در سالمندان خودمراقبتی در سالمندان مقدمه : امروزه جمعیت سالمندان در حال افزایش است. این پدیده جهانی است. در دوران سالمندی، تغییراتی در ابعاد مختلف جسمانی و روانی و بروز انواع بیماری و ناتوانی به وجود خواهند آمد و این تغییرات سالمند را مستعد آسیب و کاهش کیفیت زندگی می کند. با شناخت و…

دیسک کمر (در سالمندی) بنیاد فرهنگ سالمندی

دیسک کمر (در سالمندی)

دیسک کمر (در سالمندی) دیسک کمر (در سالمندی) زمان مطالعه: حدود 4 دقیقه آنچه در این صفحه می خوانید: دیسک کمر چیست؟ انواع مشکلات دیسک کمر علائم وجود ناراحتی در دیسک کمر چه عواملی باعث مشکلات دیسک کمر می شود؟ چگونه مشکلات دیسک کمر تشخیص داده می شود؟ مشکلات دیسک کمر چگونه درمان می شود؟…