جشنواره ادبی آفتابگردان

جشنواره ادبی آفتابگردان با موضوع سالمندی  در سال 1398 به پیشنهاد جناب آقای داوود ملکی صیدآبادی معاونت فرهنگی و اجتماعی بنیاد فرهنگ سالمندی پایه ریزی جشنواره ادبی آفتابگردان با موضوع سالمندی در این بنیاد کلید خورد. اهداف عمومی این جشنواره موارد زیر در نظر گرفته شد: – اصلاح نگرش به سالمند و سالمندی – ترویج…

روز جهانی سالمند بنیاد فرهنگ سالمندی

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند در 14 دسامبر 1990 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (با قطعنامه 45/106 ) اول اکتبر مصادف با نهم مهرماه را به عنوان روز جهانی سالمند تعیین کرد. پیش از این نیز ابتکاراتی مانند برنامه اقدام بین المللی وین در مورد سالمندی – که توسط مجمع جهانی سالمندی در سال 1982 تصویب شد…