زخم بستر سالمندان

زخم بستر سالمندان

بررسی اجمالی زخم بستر سالمندان زخم بستر بخصوص در بیماران و سالمندان آسیب هایی به پوست و بافت زیرین است که در اثر فشار طولانی مدت روی پوست ایجاد می شود. زخم های بستر غالباً روی پوستی ایجاد می شوند که نواحی استخوانی بدن مانند پاشنه ، مچ پا ، باسن و استخوان دنبالچه را…

زمین خوردن (سقوط) سالمندان بنیاد فرهنگ سالمندی

زمین خوردن (سقوط) سالمندان

دربین سالمندان و بزرگسالان شش مورد از هر 10 زمین خوردن (سقوط) در خانه ها اتفاق می افتد ، جایی که ما بیشتر وقت خود را صرف می کنیم و تمایل به حرکت در اطراف آن را بیشتر داریم بدون اینکه به امنیت خود فکر کنیم.