عینک و سالمند

عینک و سالمند عینک و سالمند مقدمه: با ورود به  دوران سالمندی، تغییراتی در تمام  بدن به وجود می‌آید. البته این تغییرات طبیعی هستند، اما ممکن است منجر به بروز انواع ناتوانی شوند. در گروه سالمندان، مشکلات بينايي فراوان بوده كه كيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهد. استفاده از عینک یکی از…

حس عمقی در سالمندان

حس عمقی در سالمندان حس عمقی در سالمندان  مقدمه : سالمندی هنگام تغییرات سلولی و اندامها میباشد. این تغییرات در سیستم تعادلی و حرکتی رخ میدهد و سالمند در هنگام فعالیت دچار مشکلاتی می گردد. لذا سالمند کندتر و کم تعادلتر می گردد. احتمال سقوط نیز افزایش میابد و لذا سالمندان بیشتر دچار حادثه می…

عضویت داوطلب

عضویت داوطلب در بنیاد فرهنگ سالمندی مقدم تمامی افراد عضویت داوطلب در بنیاد را گرامی می داریم. بنیاد غیر دولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان بعنوان یکی از معدود سازمان های مردم در حوزه سالمندی کار رسمی خود را از شهریور ماه سال 1398 آغاز کرده است. این بنیاد بر حسب وظیفه خود سعی در شناسایی افراد…