فعالیت‌های داوطلبانه بنیاد فرهنگ سالمندی

فعالیت‌های داوطلبانه بنیاد فرهنگ سالمندی ریز فعالیت‌های داوطلبانه بنیاد فرهنگ سالمندی در این قسمت توضیح داده می شود. به جمع داوطلبین بنیاد فرهنگ سالمندی خوش آمدید. ما به همراهی با شما افتخار می کنیم : در اینجا به برخی از فعالیت ها و کارهایی که داوطلبین در بنیاد فرهنگ سالمندی انجام می دهند اشاره ای…

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه فعالیت های روزانه ای که سالمندان در خانه و یا بیرون از آن انجام می دهید خود می تواند به عنوان یک ورزش تلقی شود. آن این جمله اند: فعالیت در خانه و اطراف آن ورزش های خانگی فعالیت های خارج از منزل فعالیت در خانه و اطراف آن لازم نیست خانه…

فراموشی یا آلزایمر

فراموشی یا آلزایمر

بسیاری از افراد مسن نسبت به حافظه و دیگر توانایی های ذهن خود نگران هستند. به عنوان مثال، ممکن است آنها نگران این باشند که بیشتر از گذشته برای یادگیری انرژی صرف می کنند. یا گاهی ممکن است پرداخت قبض را فراموش کنند.