کاهش استرس در سالمندان

روش‌های کاهش استرس در سالمندان کاهش استرس در سالمندان یکی از موثرترین راه های مقابله موثر با استرس چه در سالمندان و یا سایر افراد ، بدست آوردن آرامش درونی بدن است. یعنی باید بتوان کاری کرد تا با استفاده از تکنیک هایی مانند تنفس عمیق ، تجسم ، مراقبه یا یوگا نتیجه به آرامش…

عینک و سالمند

عینک و سالمند عینک و سالمند مقدمه: با ورود به  دوران سالمندی، تغییراتی در تمام  بدن به وجود می‌آید. البته این تغییرات طبیعی هستند، اما ممکن است منجر به بروز انواع ناتوانی شوند. در گروه سالمندان، مشکلات بينايي فراوان بوده كه كيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهد. استفاده از عینک یکی از…

حس عمقی در سالمندان

حس عمقی در سالمندان حس عمقی در سالمندان  مقدمه : سالمندی هنگام تغییرات سلولی و اندامها میباشد. این تغییرات در سیستم تعادلی و حرکتی رخ میدهد و سالمند در هنگام فعالیت دچار مشکلاتی می گردد. لذا سالمند کندتر و کم تعادلتر می گردد. احتمال سقوط نیز افزایش میابد و لذا سالمندان بیشتر دچار حادثه می…

بینایی در سالمندان

بینایی در سالمندان بینایی در سالمندان   مقدمه : با ورود به سالمندی، تغییراتی در تمام  بدن به وجود می‌آید البته این تغییرات طبیعی هستند، اما ممکن است منجر به بروز انواع ناتوانی شوند. در گروه سالمندان، مشکلات بينايي فراوان بوده كه كيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهد. حفظ كيفيت زندگي سالمندان با…

بویایی در سالمندان

بویایی در سالمندان بویایی در سالمندان مقدمه : پیری تغییراتی به همراه دارد. این تغییرات فقط چروک پوست و سپیدی مو نیست، بلکه تغییرات شامل همه سلول های بدن است. لذا سلول های بویایی موجود در بینی و یا سلول مغزی دخیل در انتقال اطلاعات وحافظه بویایی دچار ضعف میگردند . این موجب میشود که…

سمعک برای سالمندان

سمعک برای سالمندان سمعک برای سالمندان بحث : در بیشتر کشورها سمعک به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی کلاسه‌بندی شده‌است و از این رو برابر با مقررات ویژه  این‌گونه تجهیزات مورد توجه قوانین نظارتی قرار دارد.سمعک دارای سه قسمت  است: میکروفون، مدار پردازنده و بلندگو . مقذمه : سالمندی دوران تغییر است و ناتوانی هایی…

شنوایی در سالمندان

شنوایی در سالمندان شنوایی در سالمندان مقدمه : پیری تغییری همه جانبه است. این تغییرات فقط چروک پوست و سپیدی مو نیست، بلکه تغییرات شامل همه سلول های بدن میشود. لذا سلول های شنوایی موجود در گوش و یا سلولهای مغزی دخیل در انتقال اطلاعات وحافظه شنوایی دچار ضعف میگردند . این موجب میشود که…

مقاله های حوزه سالمندی

مقاله های حوزه سالمندی مقاله های حوزه سالمندی سالمندی یکی از مسایل بسیار مهم در جامعه است که علیرغم بزرگی و عظمت آن ، بخصوص در ایران ، کار زیادی در خصوص آن انجام نشده است. تا کنون به هر شکل گذشته است اما در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای موضوع…