پیر شدن در خانه

پیر شدن در خانه خود سالمند

چگونه می توان پیش از پیری برنامه ریزی کرد؟ چه پشتیبانی می تواند به من در سن خانه کمک کند؟ نگرانی های رایج در مورد پیری در محل ، منابعی برای کمک به شما ، هزینه پیری در محل چقدر خواهد بود؟

پیاده روی بازاری

پیاده روی بازاری

پیاده روی بازاری پیاده روی در بازار ( پیاده روی بازاری ) و مراکز خرید یک ورزش عالی که در بازار و مراکز خرید از محبوبیت ویژه ای بین اغلب مردم برخوردار است.بازار و مراکز خرید مکان بسیار خوبی برای پیاده روی به ویژه برای سالمندان است زیرا دارای فضای سرپوشیده، هوای مناسب و عاری از…