اضطراب و پرخاشگری آلزایمر

مقابله با اضطراب و پرخاشگری آلزایمر در بیمار مبتلا افراد مبتلا به آلزایمر ممکن است با وخیم تر شدن بیماری به اضطراب و پرخاشگری آلزایمر مبتلا شوند یعنی با کوچکترین تحریک، پرخاشگر شوند . اضطراب به معنای این است که فرد بی قرار یا نگران است . به نظر نمی رسد او قادر به حل…