تمرین کشش آرنج تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین کشش آرنج در سالمندی

تمرین کشش آرنج در سالمندی یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین کشش آرنج در سالمندی است. ماهیچه های هدفمند: عضله سه سر بازویی (پشت بازو) آنچه شما نیاز دارید: وزنه های دستی یا وسایل خانگی (قوطی گپکنسرو، بطری آب) این تمرین باعث تقویت آرنج های شما خواهد شد. اگر شانه های شما به اندازه کافی انعطاف…

تمرین هل دادن دیوار تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین هل دادن دیوار برای سالمندان

تمرین هل دادن دیوار برای سالمندان یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین هل دادن دیوار است. عضلات هدفمند: بازوها ، شانه ها ، و قفسه سینه هل دادن دیوار باعث تقویت بازوها ، شانه ها و قفسه سینه خواهد شد. این تمرین را سالمندان عزیز می‌توان در حین استراحت و درحال تماشای تلویزیون انجام داد. مقابل یک دیوار…

تمرین با دستگیره صندلی تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان

تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان   یک ورزش مناسب برای سنین بزرگسالی تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان است. عضلات هدفمند: عضلات بازو آنچه شما نیاز دارید: صندلی محکم با دستهاین حرکت باعث فشار بر روی عضلات بازوی شمامی شود حتی اگر نتوانید خود را از روی صندلی بلند کنید. در یک صندلی محکم بنشینید و زیر بغل…

تمرین طناب و صندلی تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین طناب و صندلی در سالمندان

تمرین طناب و صندلی در سالمندان   یک ورزش مناسب برای سنین بزرگسالی تمرین طناب و صندلی در سالمندان است. عضلات هدفدار: پشت ، شانه و گردن آنچه شما نیاز دارید: طناب محکم کشی و صندلی دسته دار مقاومتمرین طناب و صندلی برای تقویت عضلات فوقانی پشت ، شانه و گردن است باید فعالیتهای روزمره مانند جارو کردن…

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه سالمندان

فعالیت های روزانه سالمندان فعالیت های روزانه ای که سالمندان در خانه و یا بیرون از آن انجام می دهید خود می تواند به عنوان یک ورزش تلقی شود. آن این جمله اند: فعالیت در خانه و اطراف آن ورزش های خانگی فعالیت های خارج از منزل فعالیت در خانه و اطراف آن لازم نیست…