مراقبت از سالمند آلزایمر

مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند یکی از وظیفه های اصلی هر انسانی مراقبت از سالمند های اطراف خود است. میلیون ها انسان در زندگی خود از یک دوست و یا یکی از اعضای خانواده با وضعیت خاص مراقبت می کنند. مراقب بودن می تواند کار عشق باشد، اما می تواند استرس زا نیز باشد. بیاموزید که چگونه…

فراموشی یا آلزایمر

بسیاری از افراد مسن نسبت به حافظه و دیگر توانایی های ذهن خود نگران هستند. به عنوان مثال، ممکن است آنها نگران این باشند که بیشتر از گذشته برای یادگیری انرژی صرف می کنند. یا گاهی ممکن است پرداخت قبض را فراموش کنند.