بنیاد فرهنگ سالمندی

برگزاری جشن یلدای باستانی درسرای کاظمی

برگزاری جشن یلدای باستانی درسرای کاظمی تهران برگزاری جشن یلدای باستانی درسرای کاظمی تهران در روز یکم دی ماه، تعداد 100 نفر از بازنشستگان و سالمندان یک شب پس از گذران یلدا در کنار خانواده، در موزه و سرای کاظمی واقع در محله امام زاده یحیی تهران گردهم آمدند. در این شب یلدای باستانی را…