اقتصاد سالمندی

اقتصاد سالمندی : شرایط ویژه اقتصادی کشور روی زندگی سالمندان هم تاثیر گذاشته است . از این قشر عزیز و آسیب دیده تنها نمی توان انتظار داشت فشار اقتصادی را تحمل کنند . بلکه باید با برنامه ریزی مناسب راهی برای افزایش درآمد آنها بدست آورد .

با توجه به اینکه اکنون دیگر در همه امور کشور دسترسی به منابع نامحدود نداریم بنابراین باید خودمان را با شرایط جامعه تطبیق دهیم . اما آیا این انتظار از قشر آسیب پذیر آنهم از نوع سالمندش صحیح است ؟ هرچند میدانیم که این بزرگواران همانگونه که تاکنون درس های فراوانی را به ما آموخته اند در این فکر هستند .

هنر ما در بنیاد مدیریت افزایش توان اقتصادی سالمندان با استفاده از امکانات موجود و در دسترس این جمعیت دوست داشتنی است .

در بسیاری از مواقع می توان با استفاده از مدیریت دانش و بالا بردن اطلاعات موجود و خواسته ها و توانمندی های سالمندان ، برنامه های موفقی برای پیروزی های دسته جمعی طرح ریزی کرده تا از ثمرات آن همگان به سودهای مورد نظر خود برسند .

ما درحال تدوین برنامه هایی هستیم تا با یکپارچه سازی منابع اقتصادی کوچک و بزرگ در خدمت این بزرگواران باشیم .

به زودی خبرهای خوشی برای عموم جامعه خواهیم داشت .

 

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

چالش های سالمندی

فرهنگ سالمندی