consulting

مشاوره تخصصی

بدیهی است هرچه شناخت اولیه دوطرف یک موضوع از هم بیشتر باشد امکان بررسی نقاط مشترک و مرتبط بیشتر خواهد شد. سعی ما این است که دربدو ورود سالمندان عزیز برای عضویت شناخت خوبی از آنها پیدا کرده تا…

بیشتر بدانید
appoint_full

تشکیل پرونده

تشکیل پرونده برای سالمندان یکی از اولین اقدام های قابل انجام برای هر سالمند است. ما درشروع به کار اطلاعاتی که در آینده از آنها برای خود سالمند استفاده خواهد شد را دریافت کرده و آنها را ثبت می‌کنیم.

بیشتر بدانید
kids

تخفیف در خرید

بنیاد فرهنگ سالمندی با استفاده از شبکه ارتباطی خود و همچنین استفاده از نیت خیر تجار و کسبه توانسته است تا برای اعضای خود در هنگام خرید تخفیف های ویژه ای بگیرد.

بیشتر بدانید
seminar

آموزش ها، سمینارها، سخنرانی ها

با توجه به وجود کلمه فرهنگ در نام بنیاد فرهنگ سالمندی وظیفه بسیار خطیری در برای خودمان ایجاد کرده ایم. ما موظف هستیم که برای اعضای خود خدمات آموزشی و فرهنگی متفاوتی را عرضه کنیم.

بیشتر بدانید
webinar

خدمات بهداشتی و سلامتی

شعر بنیاد فرهنگ سالمندی ” کمک به بهداشت و سلامت جسمی و روانی سالمندان ” است. به همین دلیل یکی از اصلی ترین وظایف ما ارائه خدمات پزشکی به این سالمندان عزیز است.

بیشتر بدانید
skype

مراقبت از راه دور

تمام سعی ما این است که سالمندان عزیز کمتر جابجا شده و وقت خود را بیشتر صرف موارد آموزشی و ورزشی و تفریحی کنند.

بیشتر بدانید