skype

درباره مراقبت از راه دور

تمام سعی ما این است که سالمندان عزیز کمتر جابجا شده و وقت خود را بیشتر صرف موارد آموزشی و ورزشی و تفریحی کنند.

ما با استفاده از اطلاعات بدست آورده از سالمندان و همچنین ابزار نوین پردازش اطلاعاتی سعی در مراقبت از راه دور اعضا داریم

تجربه حرفه ای

نحوه استفاده از خدمات مراقبت از راه دور

عضویت شرط اصلی این نوع خدمات است

تخصیص کارشناس

تخصیص کارشناس

تنظیم برنامه ریزی

تنظیم برنامه ریزی

کنترل و مراقبت

کنترل و مراقبت

درخواست عضویت

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال درخواست