skype
[ultimate_heading main_heading=”درباره مراقبت از راه دور” alignment=”right” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_font_family=”font_family:|font_call:” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

تمام سعی ما این است که سالمندان عزیز کمتر جابجا شده و وقت خود را بیشتر صرف موارد آموزشی و ورزشی و تفریحی کنند.

ما با استفاده از اطلاعات بدست آورده از سالمندان و همچنین ابزار نوین پردازش اطلاعاتی سعی در مراقبت از راه دور اعضا داریم

[ultimate_heading main_heading=”تجربه حرفه ای” alignment=”right” sub_heading_font_size=”desktop:14px;” sub_heading_line_height=”desktop:28px;” main_heading_margin=”margin-top:50px;margin-bottom:30px;” main_heading_line_height=”desktop:30px;” main_heading_font_family=”font_family:|font_call:”][/ultimate_heading]

نحوه استفاده از خدمات مراقبت از راه دور

عضویت شرط اصلی این نوع خدمات است

تخصیص کارشناس

تخصیص کارشناس

تنظیم برنامه ریزی

تنظیم برنامه ریزی

کنترل و مراقبت

کنترل و مراقبت

[ultimate_heading main_heading=”خدمات اعضا” heading_tag=”h3″ alignment=”right” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”درخواست عضویت” heading_tag=”h3″ alignment=”right” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_style=”font-weight:bold;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال درخواست