seminar

درباره خدمات آموزشی

با توجه به وجود کلمه فرهنگ در نام بنیاد فرهنگ سالمندی وظیفه بسیار خطیری در برای خودمان ایجاد کرده ایم. ما موظف هستیم که برای اعضای خود خدمات آموزشی و فرهنگی متفاوتی را عرضه کنیم.

این خدمات حداقل شامل آموزش، سمینار و سخنرانی خواهد بود

نحوه برگزاری

عضویت در بنیاد فرهنگ سالمندی

اولین قدم برای استفاده از خدمات آموزشی ثبت نام بعنوان یک عضو در این بنیاد خواهد بود.

البته این خدمات به افراد غیر از عضو نیز ارائه خواهد شد اما سلسله مراتب و لزوم آن برای اعضا متفاوت است

پرکردن فرم علاقمندی‌ها

فرم علاقمندی‌ها

تعیین راه ارتباطی

تعیین راه هایی که مربی اعضا بتواند اطلاع رسانی مناسب برای این آموزش ها به اعضا بدهد

اعطای مدرک

نحوه اعطای مدرک گذراندن دوره

خدمات اعضا

درخواست وقت ملاقات

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال درخواست