appoint_full

درباره تشکیل پرونده

اولین اقدامی که برای اعضای بنیاد فرهنگ سالمندی صورت می‌پذیرد تشکیل پرونده تخصصی برای آنهاست.

تشکیل پرونده برای سالمندان یکی از اولین اقدام های قابل انجام برای هر سالمند است. ما درشروع به کار اطلاعاتی که در آینده از آنها برای خود سالمند استفاده خواهد شد را دریافت کرده و آنها را ثبت ی‌کنیم. بدیهی است این اطلاعات درطی مدت همراهی با سالمندان به روز خواهد شد.

 

این اطلاعات در چند قسمت خواهد بود:

1- اطلاعات فردی

2- اصلاعات سلامتی

3- علاقمندی‌ها

4-…

تجربه حرفه ای

نحوه ثبت این اطلاعات به شکل زیر است:

نوشته و فرم ثبت اطلاعات

انتخاب نوع عضویت

عضویت بر دو نوع است:

رسمی

غیررسمی

 

اعضای رسمی افرادی هستند که امکان استفاده از هر امکانی را داشته و همچنین حق کاندیداتوری و حق رأی در جلسات رسمی بنیاد را دارند.

اعضای غیر رسمی افرادی هستند که امکان استفاده از هر امکانی را دارند بغیر از حق رأی و حق کاندیداتوری

تخصیص کدعضویت

کد عضویت عددی است سلسله‌وار که براساس تاریخ و ترتیب ورود به اعضا تخصیص داده می‌شود. این کد صرفا یک شماره شناسایی است و مقدار آن به موضوع دیگری مرتبط نبوده و ارزش متفاوتی ندارند.

پرداخت حق عضویت

حق عضویت مبلغی است که هردوسال یکبار توسط اعضای هیئت امنا تعیین می شود. این مبلغ برای اعضای رسمی و غیر رسمی متفاوت است.

معرفی به واحد عضویت

واحد عضویت مسئولیت برنامه ریزی برای اعضا را برعهده دارد. این واخد براساس دستورالعمل‌های داخلی اقدام به این برنامه ریزی می نماید.

خدمات اعضا

درخواست عضویت

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال درخواست