انتخاب و ارتباط با پزشک

انتخاب و ارتباط با پزشک

همیشه شناخت داشتن طرفین از همدیگر در یک ارتباط می تواند آن رابطه را بهتر و مفیدتر پیش برده و به نتیجه برساند.

ارتباط با پزشک هم از این قاعده مستصنی نیست. اگر به طور صحیح انتخاب و ارتباط با پزشک را انجام دهیم قطعا روند نظارت پزشک بر ما بهتر خواهد بود.

ارتباط خوب بین سالمند و پزشک بخش مهمی از روند بهبودی و همچنین شناخت خوب نسبت به روند پیری است . هنگامی که پزشک و سالمند بیمار یا حتی سالم به عنوان یک تیم کار می کنند ، به احتمال زیاد می توانند به نتایج درمانی بهتری دست یابند و حتی بتوانند نسبت به بروز بیماری ها در اینده پیشگیری مناسب داشته باشند .

مواردی که در اینجا مطرح شده اند را مطالعه فرمایید تا ارتباطی هوشمندانه تر بین سالمند اعم از بیمار یا سالم و پزشک بدست بیاورید .

انتخاب و ارتباط با پزشک

 

چگونگی داشتن خواب راحت در سالمندی

چگونگی داشتن خواب راحت در سالمندی

طب سوزنی در سالمندان

طب سوزنی در سالمندان

سه سوال ورزشی از پزشک

سه سوال ورزشی از پزشک

یک اتفاق ساده می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

 

شاید برای شما مفید باشد:

الفبای سالمندی

تکنیک‌های آرامش برای سلامتی سالمندان

همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی

بنیاد فرهنگ سالمندی