حمایت از سالمندان

حمایت از سالمندان

حمایت از سالمندان و خانواده های آنان

حمایت با بهبود وضعيت اقتصادي و بهداشتي، جمعيت سالمندان در حال افزايش است. در سال­های اخیر مفهوم سالمندی پویا، از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح گردیده است که در آن به کیفیت زندگی سالم و عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر آن تأکید شده است. بايد در نظر داشته باشيم که فقط افزايش طول عمر نشانه توسعه نيست؛ بلکه در اين ميان کيفيت زندگي از اهميت شاياني برخوردار است. کيفيت زندگي سالمندان متاثر از عوامل متعددي است که يکي از مهمترين آنها حمايت اجتماعي از سالمند است. تحقيقات نشان داده است که با افزايش حمايت هاي اجتماعي، کيفيت زندگي سالمندان نیزبهبود مي يابد. همچنین منابع حمایتی‏‏‏‏‏‏‏، با ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان ارتباط دارند.

سازمان های خدماتی و حمایتی به عنوان بخشی از متولیّان حمایت از سالمندان می‌توانند در بهبود تعاملات اجتماعی و در نهایت سطح کیفیت زندگی سالمندان نقش آفرینی کنند.

افزایش شمار سالمندان ایران در حال و آینده توجه همگان را برانگیخته است.از جمله این توجهات حمایت اجتماعی می باشد. از آنجا که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایعتر می شود و وابستگی‌ها زیاد و گاه اجتناب ناپذیر می گردد، در این شرایط نقش حمایت اجتماعی در حفظ و بهبود سلامت سالمندان پررنگ می گردد.

حمایت

حمایت اجتماعی با بهزیستی روانی رابطه مثبت دارد. بنابراین، افزایش حمایت اجتماعی سالمندان می‌تواند تأثیر مهمی بر بهزیستی روانی و عملکرد اجتماعی سالمندان داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش حمایت‌های اجتماعی نیز می‌تواند باعث تقویت بهزیستی روانی سالمندان شود.

سالمندان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و بهداشتی نیازهای ویژه‌ای دارند. سالمند شدن و به‌ دنبال آن افزایش بیماری‌های مزمن، بیشتر باعث افزایش معلولیت، وابستگی و ناتوانی سالمندان جامعه می‌شود.

بنیاد فرهنگ سالمندی با توجه به مأموریت تعریف شده خود، یکی از اهداف اصلی‌اش را حمایت به اشکال مختلف از سالمندان عزیز و خانواده‌های آنان بنا نهاده و در این راستا از تمام توان خود استفاده خواهد کرد. هرچند که ما معتقدیم یک دست صدا نداشته و باید دست در دست هم بتوانیم به این مهم با کیفیت بالا دست یابیم.

 

شاید برای شما مفید باشد:

[dt_divider style=”thin” /]

رفاه اقتصادی

حمایت فرهنگی

تعریف سالمندی

چالش های سالمندی

حمایت اقتصادی از بنیاد