دلایل تشکیل بنیاد فرهنگ سالمندی

دلیل تشکیل بنیاد فرهنگ سالمندی: همه می دانیم که در حال حاضر شاغلین و کارکنان دولت و بخش خصوصی بعد از رسیدن به مرحله بازنشستگی با معضلات و مشکلات ناشی از عدم اطلاع از شرایط بازنشستگی مواجه اند.

این با وجود آن است که بیشتر بازنشستگان ما در کشور شرایط ایده آل و تخصص هایی دارند که می تواند برای عموم جامعه مفید و برای توسعه کشور در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر باشند. عدم استفاده صحیح از این مهارت ها و توانمندی ها، این فرصت های طلایی را به تهدید تبدیل میکند.

متأسفانه این تهدیدها تولید هزینه های مالی، انسانی، بهداشتی و روانی زیادی را به جامعه تحمیل میکند.

لذا جمع حاضر که متشکل از:

دو استاد دانشگاه، معاون پیشین وزیر، چند نفر خیر سابقه دار با بیش از دو دهه فعالیت در خیریه های درمانی و آموزشی و پیشگیری، دو فوق لیسانس رونشناسی، یک فعال مدنی و اجتماعی با سابقه و چند نفر ایده پرداز و مجریان با سابقه در کشور

که خود از خبرگان و نخبگان حوزه سالمندی که برخی از آنها نیز سالمند و یا درشرف سالمندی هستند به همراه تیم تحقیقاتی خود که از ایرانیان فعال در این حوزه و مستقر در پنج کشور جهان هستند دورهم جمع آمده ایم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نسبت به تغییر برخی از قوانین، اجرای صحیح قوانین موجود، بالا بردن روحیه در سالمندان، سعی در ارائه راهکارهایی برای افراد در شرف سالمندی و همچنین تعامل سازنده با سازمانها و سمن های دیگر راه را برای این قشر عزیز و گرامی بازترکرده و اثرات مثبتی بر جامعه و آینده خودمان بگذاریم.

بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان امیدوار است که بتواند با کمک شما بزرگواران و عزیزان سالمند و علاقمندان به سالمندی کاری ارزشمند برای این افراد انجام دهد. به امید آن روز