رزومه مسعود صبغی

شروع داوطلبی از: 1399/10/07 تا:

رامک میرمطلبی سهی

رامک میرمطلبی سهی بنیاد فرهنگ سالمندی

متولد 21 خرداد ماه 1352 - تهران

  مدارک تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

لوگو بنیاد فرهنگ سالمندی  سمت در بنیاد:

– مدیر ورزش سالمندی

فعالیت بنیاد فرهنگ سالمندی   فعال در:

– امور خیریه

– ایده پردازی

– ورزش

– مدیریت ورزشی

شبکه اجتماعی بنیاد فرهنگ سالمندی   آدرس شبکه‌های اجتماعی:

بنیاد فرهنگ سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی  بنیاد فرهنگ سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی

شغل بنیاد فرهنگ سالمندی   سابقه شغلی:

  • مربی تیم فوتسال زنان پرسپولیس

دوره‌های تخصصی بنیاد فرهنگ سالمندی   دوره‌های تخصصی:

  • دوره‌های تخصصی ورزشی

رزومه مسعود صبغی