رزومه مسعود صبغی

شروع داوطلبی از: 1399/10/20 تا:

فریدون نوری طهران

فریدون نوری طهران بنیاد فرهنگ سالمندی

متولد 2 مردادماه 1331 - تهران

مدارک تحصیلی:

  • کارشناسی بیمه

لوگو بنیاد فرهنگ سالمندی سمت در بنیاد:

– معاون امور مشارکت‌ها

فعالیت بنیاد فرهنگ سالمندی فعال در:

– امور نمایشگاهی

– امور اقتصادی

شبکه اجتماعی بنیاد فرهنگ سالمندی آدرس شبکه‌های اجتماعی:

شغل بنیاد فرهنگ سالمندی سابقه شغلی:

  • ز سال 1350 لغايت 1379 شاغل در دواير دولتی (وزارت کشاورزی، سازمان بهزيستی،وزارت جهاد)
  • از سال 1379 لغايت بهمن 1380 قائم مقام مدير عامل در شرکت توسعه صنايع نمايشگاهی (هم آوا تجهيز)
  • از بهمن ماه سال 1381 لغايت مهرماه 1382 مدير سازمان فروش و نمايشگاهی شرکت اکتيران
  • از مهر ماه سال 1382 مدير عامل شرکت بين المللی پيشبران صنعت نمايشگاهی-رايمند (CO IEDP)

    رزومه مسعود صبغی

دوره‌های تخصصی بنیاد فرهنگ سالمندی دوره‌های تخصصی:

  • برگزاری نمايشگاه های بين المللی تخصصی
  • فعاليت جانبی در برگزاری نمايشگاهها و همايش ها و جشنواره ها
  • انجام فعايت در بخش دکوراسيون اداری

رزومه مسعود صبغی