مشاوره سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی

مشاوره سالمندی ضروری برای سنین سالمندی

اصول مشاوره با سالمندان از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.  استفاده از مشاوره به منظور دریافت شیوۀ زندگی صحیح‌تر و در نهایت لذت بخش، می‌تواند راهکار درستی برای زندگی باشد. انسان در طول زندگی خود، حداقل سه تا پنج مرتبه باید به مشاوره مراجعه کرده و در زمینه‌های گوناگون از جمله شیوۀ زندگی، نوع زندگی، شیوه ارتباط، دریافت علایق و حتی شیوه استفاده از زمان‌های فراغت از مشاور مدد گیرد،‌
زیرا که به طور عمومی مشاور، فردی است که به مسائلی از این قبیل اشراف داشته و با درک بهترین می‌تواند به ارائۀ مسائلی از این قبیل بپردازد و با فراغ باز راهنمایی کند. در خصوص سالمندان این موقعیت دارای اهمیت ویژه بوده و توجهات مختص به این دوران را طلب می‌کند. عموماً بسیاری از افراد نگاه منفی به این دوران دارند و از ورود به این دوره ناراحت بوده و به نوعی دچار کشمکش‌های روحی هستند.
بدین دلیل نخستین وظیفۀ مشاوره با این افراد از بین بردن نگرش‌های منفی حول این دوران است. یکی از علائم دیگر سالمندی که به وفور در این گروه سنی قابل مشاهده است، بروز علائمی همانند ناتوانی، فراموشکاری، درماندگی و حواس پرتی است. این علائم باعث ناراحتی‌های پی در پی سالمند می‌شود و در نتیجه فرد در تعارض با خود، باعث بروز حالتی می‌شود که احساس نارضایتی در زندگی داشته و برخی از آنان اقدام به اتخاذ تصمیم‌هایی همانند خودکشی می‌کنند.
از این‌رو باید فرد متخصص با استفاده از تکنیک‌های خاص نشانه‌های آزار دهنده در افراد را کاهش داده و بهترین شرایط را برای آن‌ها از نظر روانی فراهم کند.