قوانین همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی

قوانین همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندیضمن قدردانی از حسن توجه شما هم زبان عزیز و نیکوکار در همراهی بنیاد بدین وسیله قوانین همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی به اطلاع می‌رسد. نوشتن این قوانین تنها به دلیل تعیین مصداقی مشخص برای همکاری است:

۱- این بنیاد وفق اساسنامه و اهداف تعریف شده آن و مانند تمامی سازمان های مردم‌ نهاد مشابه در ایران و سراسر جهان، مجموعه ای غیر دولتی، غیر سیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ گویی شفاف می‌باشد. لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی این بنیاد بر اساس سرفصل‌های معین و تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

۲- تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در قالب روش‌های اعلام شده از سوی بنیاد و با انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای حمایت مالی امکان‌ پذیر می‌باشد و هرگونه فعالیت شخصی تبلیغاتی به نفع بنیاد خارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز مکتوب و ارائه کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی بوده و مورد پذیرش بنیاد فرهنگ سالمندی نخواهد بود.

۳- همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی بنیاد بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی و مجازی یا با هر عنوانی، صرفاً با انعقاد تفاهم‌نامه یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین مدون کشور و اساسنامه و قواعد داخلی این بنیاد امکان‌پذیر می‌باشد.

تأکید می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان ناگزیر از انجام اقدامات قانونی خواهد بود. لطفا برای ارائه خدمات بهتر با ما همراهی فرمایید.

قوانین همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی

لطفا برای همراهی این فرم را تکمیل کنید

مقررات همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی

سازمان بهداشت جهانی

مقررات همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی