عضویت در بنیاد فرهنگ سالمندی

چگونگی عضویت در بنیاد فرهنگ سالمندی

شرایط عضویت :

1- تابعیت ایرانی

2- حداقل سن 18 سال

3- پذیرش اساسنامه

4- موافقت هیأت مدیره

5- پرداخت حق عضویت

انواع عضویت:

· رسمی: افرادی که دارای شرایط عضویت در بنیاد فرهنگ سالمندی هستند. ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری می باشند.

· غیررسمی: افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند. ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری هستند.

با ما همراه شوید

انواع خدمات اعضا

درخواست عضویت

شما به سادگی می توانید با پرکردن فرم زیر نسبت به شروع عضویت اقدام نموده و مطمئن باشید به زودی همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.

ارسال

عضویت در بنیاد فرهنگ سالمندی

بنیاد فرهنگ سالمندی