همایش های سالمندی

فعالیت ها و یا همایش های سالمندی که بنیاد به نحوی در انها دخیل بوده است را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی

مدیرکل مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد و بنیاد فرهنگ سالمندی

شورای هم‌اندیشی جام باشگاه کتابخوانی

شورای هم‌اندیشی جام باشگاه کتابخوانی

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نشست آینده سالمندی در ایران

مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی

مدیرعامل بنیاد در مدرسه خواجه نصیر

شعر و آغوش سالمندی

با شعر به روی سالمندان آغوش باز کنیم

اتاق فکر فرهنگی

جلسه اتاق فکر فرهنگی بنیاد فرهنگ سالمندی

آفتابگردان یک

نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان

آفتابگردان دو

دومین جشنواره ادبی آفتابگردان

آفتابگردان سه

سومین جشنواره ادبی آفتابگردان

رادیو تهران

رادیو فرهنگ

شبکه سلامت سیما

نشست هم اندیشی داوطلبان

کمیته بررسی سند ملی سالمندی

کمیته سلامت سالمندی

یلدای باستانی درسرای کاظمی بنیاد فرهنگ سالمندی

تولید پادکست

کلیپ های یک دقیقه ای

سرای کاظمی تهران

جام باشگاه های کتابخوانی سالمندی

لایوهای اینستاگرامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چاپ کتاب جشنواره اول آفتابگردان