معرفی سالمندیارها

از آنجایی که بنیاد فرهنگ سالمندی بنا بر خدمت رسانی به سالمندان را دارد و از هرنوع کاری برای آنها دریغ نمی کند، این قسمت از وب سایت بنیاد را به معرفی سالمندیارها یا سازمان هایی اختصاص داده ایم که به نحوی و بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به این عزیزان خمت رسالنی می کنند.

به امید آنکه روزی بتوانیم با استفاده از توان جمعی این سازمان ها کاری بزرگ برای سروران سالمند خودمان انجام دهیم.

یادآور می شویم که تعداد واحدهای خدمت رسان سالمندی که ثبت شده اند بسیار زیاد است ولی ما در اینجا سعی داریم تا با معرفی فعال ترین های آنها به گونه ای کوچک مراتب تقدیر خود را اعلام نماییم.

بنیاد فرهنگ سالمندی سازمان بهزیستی کشور

شورای ملی سالمندان

ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان

شورا

--

ملی

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت:

بنیاد فرهنگ سالمندی سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور

تحقق مفاد اصول و 21 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تامين موجبات برنامه ريزي ، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استاندارد هاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و درماني و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بي سرپرست و معلولين غير قابل توانبخشي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تامين موجبات و تشويق جلب مشاركت و فعاليت گروه هاي داوطلب و موسسات غير دولتي

خدمات بهزيستي و توانبخشي

1358

ملی

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت:

مرکز تحقیقات سالمندی بنیاد فرهنگ سالمندی

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان یکی از مراکز معتبر و اصلی در کشور با انجام تحقیقات در حوزه مسائل بیولوژیکی، جسمی – روانی و اجتماعی سالمندان در سطح جامعه و تولید، انتشار و کاربرد دانش نوین در حیطه سالمندی به منظور ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی سالمندان می باشد.

این مرکز با تربیت نیروی متخصص و ترغیب، تشویق و به کارگیری و محققین مشارکت و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی، سازمان های ملی و بین المللی از طریق مشاوره در سیاست گذاری برنامه های کشور به ارتقاء همه جانبه سلامت سالمندی جامعه کمک می نماید.

تحقیقات سالمندی

1380

تهران

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت:

موسسه سلامت والدین بنیاد فرهنگ سالمندی

موسسه حامیان سلامت والدین

جمعی از پزشکان و اعضای هیات علمی فارغ التحصیل دانشگاه‎های معتبر دنیا با هدف برون رفت از وضع موجود به سمت وضعیتی مطلوب با استفاده از دستاوردهای نوین، تخصصی و تجربی اقدام به راه اندازی موسسه حامیان سلامت والدین سالمندان نموده تا بتوانند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی را مبتنی بر راهبرد غربالگری، پیشگیری، درمان و مراقبت، طراحی و ارائه دهند .

طب سالمندی

--

تهران

valedain.com

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت:

بنیاد فرهنگ سالمندی سازمان بهزیستی کشور

انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

این انجمن غیر انتفاعی صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی سالمندی فعالیت می کند.

طب و تحقیقات سالمندی

1400

تهران

iagg.ir

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت:

بنیاد فرهنگ سالمندی انجمن آلزایمر ایران

انجمن دمانس و آلزایمر ایران

این انجمن اولین تشکل غیردولتی آموزشی، درمانی، مراقبتی و توانبخشی ویژه افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر در کشور می باشد که در بهمن ماه سال 1380 با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و خانواده ایشان تاسیس و به ثبت رسید. این انجمن تاکنون بیش از 8۰۰۰ فرد مبتلا را تحت حمایت قرار داده است.

دمانس و آلزایمر

1380

تهران

حوزه فعالیت:

سال تأسیس:

محل فعالیت:

آدرس وب سایت: