حامی شو

حامی شو بنیاد فرهنگ سالمندی

پشتیبانی از بنیاد فرهنگ سالمندی

شما می توانید پشتیبان بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان شوید و با حمایت مالی خود کمک کنید ما بیشتر و بهتر به ارائه خدمات به سالمندان و علاقمندان سالمندی بپردازیم. با این حمایت ما می توانیم محتوای با کیفیت اعم از متنی، عکس و یا فیلم و تیزر درست کنیم، پادکست بسازیم، تحقیق کنیم و حساسیت جامعه را نسبت به سالمند و سالمندی بالا ببریم.

با پرداخت ماهانه پنج هزار تومان و یا یک دلار شما در لیست حامیان این بنیاد قرار خواهید گرفت. چنانچه مایل باشید ما می توانیم نام شما را بعنوان یک حامی در وب سایت ثبت کرده و یا آن را تا ابد پیش خودمان محفوظ نگه داریم.

لطفا توجه بفرمایید که کلیه خدماتی که در بالا قید شد بصورت رایگان ارائه می شوند و وجهی بابت آن از کسی دریافت نمی شود و استفاده از این محتواها از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست.

این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند یکی از حامیان بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان باشند.

600.000 ریال

تولید محتوای متنی برای یک سال

600.000 ریال

تهیه عکس برای یک سال

1.200.000 ریال

تولید فیلم برای یک سال

1.200.000 ریال

تیزرهای آموزشی برای یک سال

600.000 ریال

ساخت پادکست برای یک سال

600.000 ریال

تحقیق در حوزه سالمندی برای یک سال

12 دلار

تولید محتوای متنی برای یک سال

12 دلار

تهیه عکس برای یک سال

12 دلار

تولید فیلم برای یک سال

12 دلار

تیزرهای آموزشی برای یک سال

12 دلار

ساخت پادکست برای یک سال

12 دلار

تحقیق در حوزه سالمندی برای یک سال

استفاده از تمامی قسمت های این سایت برای افراد رایگان است. اما برای انتشار مطالب این سایت در جاهای دیگر باید ایمیل زده و مجوز دریافت دارید.

1400 تا کنون