باشگاه‌های کتابخوانی سالمندی فعالیتی است انگیزشی که برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و پرکردن اوقات فراغت سالمندان از سوی بنیاد فرهنگ سالمندی ایرانیان و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان بهزیستی و تعدادی ازنهادهای دولتی و غیردولتی و دستگاهها وتشکل‌های مردمی برگزار می شود

بنیاد فرهنگ سالمندی ایرانیان به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی باهمکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی وسازمان بهزیستی کشور و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسرکشور«جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی سالمندی»را برگزار می کند.

 

راهنمای مصور ثبت نام باشگاه‌های کتاب‌خوانی

جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی سالمندی با مشارکت نهادهای دولتی وغیردولتی و دستگاه‌های اجرایی و عمومی استان‌ها و شهرستان ها در شهرها وروستاهایی برگزار می‌شود که متقاضی شرکت دراین برنامه هستند.

باشگاه‌های کتابخوانی سالمندی فعالیتی است انگیزشی که برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و پرکردن اوقات فراغت سالمندان از سوی بنیاد فرهنگ سالمندی ایرانیان و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان بهزیستی و تعدادی ازنهادهای دولتی و غیردولتی و دستگاهها وتشکل‌های مردمی برگزار می شود.
باشگاه‌های کتاب‌خوانی سالمندی در شهرها و روستاهای سراسر ایران از اول آذرماه سال 1399 فعالیت خود را آغاز می کنند.

فعالیت باشگاه های کتابخوانی دائمی است و تسهیلگران علاقمند به این نوع فعالیت، هر زمان از سال با شرایطی که در این شیوه نامه آمده است، می توانند با مراجعه به سایت زیر باشگاه خود را ثبت کنند:

ثبت نام در جام باشگاه‌های سالمندی

باشگاه‌های سالمندی می توانند در جام باشگاه‌های کتابخوانی سالمندی شرکت کنند و از یارانه کتاب برخوردار شوند.

این جام در رشته‌های باشگاه برگزیده، نامه‌ی برگزیده، فیلم برگزیده،کتاب برگزیده و تسهیل‌گر برگزیده برگزار می شود. و هیئت داوران فعالان برگزیده در بخش های مختلف جام را به شرح زیر انتخاب و معرفی می کنند:

الف)سه باشگاه برگزیده

ب)سه نامه‌ی برگزیده

پ)سه فیلم برگزیده

ت)سه کتاب برگزیده

ث)یک مترجم / نویسنده برگزیده در بومی سازی

ج)یک برگزیده در تولید محتوا جهت کتابهای سودمند در مقطع سالمندی

چ)سه ایده یا کار خلاقانه برگزیده از نگاه مردم

 

لطفا با پیشنهادها و انتقادهای خود ما را در بهتر برگزار کردن این جام یاری فرمایید

شاید برای شما مفید باشد:

الفبای سالمندی

تکنیک‌های آرامش برای سلامتی سالمندان

همکاری با بنیاد فرهنگ سالمندی