حفظ وزن مناسب سالمندان

حفظ وزن مناسب برای سالمندان حفظ وزن مناسب سالمندان هرچه پیرتر می شوید ، اگر به خوردن همان اندازه و دریافت کالری غذایی مانند قبل ادامه دهید اما تحرک بیشتری نداشته باشید ، احتمالاً دچار افزایش وزن خواهید شد. دلیلش کاملا واضح است که سوخت و ساز بدن شما با افزایش سن کمتر شده و…