یوگا و سالمندان تمرین های انعطاف پذیری

یوگا و سالمندان

یوگا و سالمندان یوگا و سالمندان: یوگا یک تمرین ذهنی و حرکتی است. که به طور معمول ترکیبی از وضعیت های بدنی ، تمرین های تنفسی و آرامش است. مطالعات اخیر در افراد با حدود سنی 50 سال نشان داده است که یوگا در کاهش درد مزمن کمر و بهبود عملکرد مفید است. با این حال…