درباره وب سایت سالمندی

درباره وب سایت سالمندی

وب سایت بنیاد فرهنگ سالمندی ( مخفف نام بنیاد غیردولتی فرهنگ سالمندی ایرانیان) اطلاعاتی کلی ور مورد سالمندی، پیری و کهنسالی، بیماری های مرتبط با آن، ورزش سالمندی و تا آنجا که بتواند کلیاتی در خصوص زندگی بهتر در دوران سالمندی ارائه می کند.

همه سعی ما بر این است تا حد ممکن از اطلاعات علمی برگرفته از اساتید، دانشمندان، علما و تجربه های دیگران اعم از ایرانی و خارج استفاده کنیم. قطعا ما بی اشکال نیستیم ولی سعی در بهبودی دائمی داشته و امیدواریم که همه عزیزان ما را در این راه خطیر یاری نمایند.

این وب سایت همچنین دارای موضوعاتی نظیر سلامت،  کتاب ، زندگی ، خود مراقبتی ، هنر ، تنهایی ، سادگی ، تفریح ، عشق ، چالش ، تولد ، امید ، شغل ، ازدواج ، اوقات فراغت ، خبرهای مرتبط و دوران زیبای سالمندی است و سعی دارد تا موفق ترین سالمندان را نیز معرفی کرده و از تجارب آنها بهره ببرد.

لطفا بدانید که همه علم در اختیار همگان قرار دارد و ما بسیار محتاج کسب تجربه و راهنمایی های شما عزیزان هستیم. لطفا در خصوص یادآوری اشتباه های احتمالی ما با ما صادق بوده و آن را گزارش کنید. مطمئن باشید ما از این نظرات به گرمی استقبال کرده و حتما برای اصلاح خود اقدام خواهیم کرد.

سعی ما بر آموزش، تفریح، استفاده از فرصت های خوب و همراه کردن سالمندان عزیز در همه امور مرتبط با خود است. شعار بنیاد فرهنگ سالمندی کمک به بهداشت و سلامت جسمی و روانی سالمندان است و همه تلاش خد را خواهیم کرد تا با تمام توان به سمت نیل به آن حرکت کنیم.

سیاست های بنیاد فرهنگ سالمندی

خط مشی های این وب سایت در مورد موضوعات مختلف را می توان در صفحه خط مشی های ما مشاهده کرد. همینطور می توانید اطلاعات مربوط به حریم خصوصی را نیز مشاهده بفرمایید.