سالمند آزاری چیست؟

سالمند آزاری چیست؟

[vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”سالمند آزاری چیست؟ مصادیق بارز سالمندآزاری”][/ultimate_heading][vc_column_text]سالمند آزاری چیست؟

سالمند آزاری نوعی از خشونت یا هر نوع صدمه دیگری در دوران سالمندی به سالمندان است ، که می تواند توسط افراد نزدیک به افراد مسن ، مانند خانواده و مراقبان ، یا توسط سازمان‌ها و حتی نهادهای اجتماعی صورت پذیرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”سالمند آزاری جسمانی”]

[/ultimate_heading][vc_single_image image=”4724″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text]زدن ، هل دادن ، اجبار به استفاده از مواد مخدر ، مهار یا حصر سالمند [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”سالمند آزاری عاطفی”]

[/ultimate_heading][vc_single_image image=”4725″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text]ارعاب ، تحقیر ، سرزنش معمول ، به طور مکرر نادیده گرفتن خواسته های سالمند و یا آنها را منزوی کردن از دوستان یا فعالیت‌های مورد علاقه‌شان[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”سالمند آزاری جنسی”][/ultimate_heading][vc_single_image image=”4726″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text]آزار جنسی مستقیم، فعالیت جنسی بدون رضایت آگاهانه ، مجبور کردن یک سالمند برای تماشای اعمال جنسی یا اجبار به درآوردن لباس[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”بی توجهی به سالمندان”]

[/ultimate_heading][vc_single_image image=”4727″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text]بی توجهی عمدی ایجاد محدودیت برای غذا ، آب ، سرپناه ، لباس ، کمک با کارهای روزمره زندگی و هرگونه نیازهای ضروری[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”سالمند آزاری مالی”]

[/ultimate_heading][vc_single_image image=”4728″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text]سوء استفاده مالی از یک فرد مسن ، استفاده بدون آگاهی سالمند از دارایی های وی، تصمیم‌های مالی بدون رضایت آگاهانه وی[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ultimate_heading main_heading=”همراه با هم علیه سالمند آزاری”]

[/ultimate_heading][vc_single_image image=”4730″ img_size=”150*150″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle_2″ border_color=”juicy_pink”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اینستاگرام بنیاد فرهنگ سالمندی

سالمند آزاری چیست؟

سالمند آزاری نوعی از خشونت یا هر نوع صدمه دیگری در دوران سالمندی به سالمندان است که می تواند توسط افراد نزدیک به افراد مسن ، مانند خانواده و مراقبان ، یا توسط سازمان‌ها و حتی نهادهای اجتماعی صورت پذیرد.

سالمند آزاری چیست؟

سالمند آزاری نوعی از خشونت یا هر نوع صدمه دیگری در دوران سالمندی به سالمندان است که می تواند توسط افراد نزدیک به افراد مسن ، مانند خانواده و مراقبان ، یا توسط سازمان‌ها و حتی نهادهای اجتماعی صورت پذیرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]بایید تا با کمک هم سعی کنیم به سالمندان خود بیش از پیش ادای احترام کرده و حق زندگی را برای شان بیش از پیش مهیا کنیم.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 سالمند آزاری چیست؟

سازمان بهداشت چهانی

 سالمند آزاری چیست؟[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]