پایان زندگی در سالمندی

پایان زندگی در سالمندی

مراقبت از کسی که می میرد سخت است . این مبحث ، مروری بر موضوعات و تصمیماتی است که افراد نزدیک به پایان زندگی فردی و در هنگام مراقبت از وی می توانند اتخاذ کنند خواهد داشت. مطالب زیر توضیحاتی در مورد مراقبت تسکینی ( چگونگی کاهش درد ) ، رفتن به آسایشگاه و نحوه کمک به خود در هنگام مراقبت از دیگران (غم و اندوه ناشی از درد دیگران) را ارائه می کند .

ارائه مراقبت و آسایش در پایان زندگی

در این قسمت در مورد چگونگی فراهم آوردن راحتی جسمی ، عاطفی و معنوی برای رفع درد در هنگام مراقبت از شخصی که در حال مرگ است بخوانید .
پایان زندگی در سالمندی

مراقبت تسکین دهنده و مراقبتهای بیمارستانی چیست؟

باید سعی کرد تفاوت بین آسایشگاه ، بیمارستان و مراقبت خانگی را به وضوح دریافت کرد. اینکه تشخیص بدهیم در کجا برای بیمار مفیدتر است امری بسیار حیاتی است. همه ما دوست داریم ه در خانه از افراد و عزیزانمان پذیرایی کنیم اما باید سنجید و دید که آیا اینکار صحیح تر است یا انکه مقلا وی در بیمارستان باشد یا مراکز دیگر. پایان زندگی در سالمندی

کدام محل برای گذاران زمان های آخر عمر مناسب تر است؟

خیالتان راحت ، هیچ جای مناسبی برای مرگ وجود ندارد. مراقبان تنها باید بهترین گزینه را برای وضعیت سالمندان نیازمند به مراقبت در نظر بگیرند : خانه ، بیمارستان ، خانه سالمندان یا مکان دیگری که بتوان در آن زمان سخت ، آرامش خاطر بیشتر و کاهش درد بیشتری را برای فرد مراقبت گیرنده مهیا کرد را باید انتخاب کرد.

 پایان زندگی در سالمندی

درک تصمیمات بهداشت و درمان در انتهای زندگی

داشتن سلامت جسم و روان، دیدن دوره های مرتبط با کیفیت زندگی در زمان های آزاد و تصمیم گیری در مورد مراقبت های پایان عمر برای شخصی که دوستش دارید می تواند چالش برانگیز باشد. باید با تفکر و مشاوره یاد بگیرید که از خود چه انتظاری دارید و یا فرد مراقبت شونده از شما در آن زمان چه می خواهد. این مورد را می توان قبل از رسیدن به این زمان از خود افراد پرسید.
چون ممکن است در پایان زندگی دیگر نتوانیم خا=واسته های خود را بیان کنیم پس بهتر است قبل از رسیدن به آن، از راه های جایگزین مانند وصیت نامه نوشتن و یا وکیل گرفتن استفاده کنیم.

چه کاری می توان انجام داد وقتی کسی که در حال مرگ است در کنار ماست؟

وقتی کسی در حال مرگ است ، چه انتظاری می توانید داشته باشید و یا چه کاری از دست شما در آن زمان بر می آید؟ متاسفانه می توان تنها پاسخ داد که هیچ کاری جز انتظار نمی توان انجام داد مگر اینکه از قبل درباره بیماری های مرتبط با موضوع مرگ و سالمندی و نحوه برخورد با آنها مطالعه کرده باشیم. بیماری هایی مانند:
و از همه مهمتر تعامل با سالمندان یا سایرحالاتی که ممکن است افراد در آخرین روزهای زندگی تجربه کنند.

آیا برای بعد از مرگ خود فکری کرده اید؟

این مهم است که حالا که به فکر دیگران هستیم کمی هم به خود فکر کرده و از خود سوالاتی را پرسیده و در اسرع وقت به آنها عمل کنیم. متاسفانه مرگ خبر نمی کند و اگر هم بکند ممکن است در آن زمان دیگر نتوانیم برای خود کاری انجام دهیم. پس بهتر است از همین حالا برای پایان زندگی خود تصمیم بگیریم.

– بعد از فوت دوست دارید چه کاری برای شما انجام شود؟

– درمورد اینکه چه کسی وکیل شما پس از مرگ خواهد بود فکری کرده اید؟

– برای اهداء اعضای بدن پیش بینی لازم را انجام داده اید؟

– آیا وصیت نامه ای برای تسلی بازماندگان از خود بجا گذاشته اید؟

پایان زندگی در سالمندی پایان زندگی در سالمندی