تمرین با دستگیره صندلی تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان

تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان یک ورزش مناسب برای سنین بزرگسالی تمرین با دستگیره صندلی برای سالمندان است. عضلات هدفمند: عضلات بازو آنچه شما نیاز دارید: صندلی محکم با دستهاین حرکت باعث فشار بر روی عضلات بازوی شمامی شود حتی اگر نتوانید خود را از روی صندلی بلند کنید. در یک صندلی محکم بنشینید و زیر بغل…