چرا از پیری می ترسیم

چرا از پیری می ترسیم چرا از پیری می ترسیم و چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم. بیایید با تلاش برای درک ترس دوستان – و جامعه – از پیری شروع کنیم. یک اصطلاح برای آن وجود دارد. به آن ژراسکوفوبیا می گویند، ترس از افزایش سن. چند مدل ترس از پیری…