حافظه سالمندان با تحریک الکتریکی مغز

بهبود حافظه سالمندان با تحریک الکتریکی مغز توانایی افراد برای یادآوری پدیده‌های مختلف با افزایش سن از بین می‌رود. شاید روزی محققان بتوانند از روشی ساده و غیردارویی برای مقابله با این روند استفاده کنند. رابرت راینهارت، عصب‌شناس شناختی در دانشگاه بوستون ماساچوست و همکارانش در مطالعه‌ای که در روز ۲۲ ماه آگوست سال ۲۰۲۲…

مقاله های سالمندی

مقاله-های-سالمندی مقاله های سالمندی سالمندی یکی از مسایل بسیار مهم در جامعه است که علیرغم بزرگی و عظمت آن ، بخصوص در ایران ، کار زیادی در خصوص آن انجام نشده است. تا کنون به هر شکل گذشته است اما در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای موضوع سالمندی و بخصوص فرهنگ…