یوگا بوستان صدف

نشاط سالمندی در حال هوای منطقه ۴ تهران یوگا بوستان صدف به گزارش روابط عمومي بنياد فرهنگ سالمندی با فرا رسیدن هفته سالمند و در اولین روز این هفته حال و هوای منطقه ۴ شهر تهران با ورزش و نشاط سالمندان این منطقه رنگ متفاوت از ایام کرونا به خود گرفت. بر همین اساس و…

اخبار جهانی سالمندی

اخبار جهانی سالمندی راههای جلوگیری از سوء استفاده از سالمندان راهبردهای زیادی برای جلوگیری از سوء استفاده از سالمند، اقدام در برابر آن و کاهش پیامدهای آن اجرا شده است. مداخلاتی که – عمدتاً در کشورهای با درآمد بالا – برای جلوگیری از سوء استفاده انجام شده است عبارتند از: کمپین های آگاهی عمومی و حرفه…