کاهش استرس در سالمندان

روش‌های کاهش استرس در سالمندان کاهش استرس در سالمندان یکی از موثرترین راه های مقابله موثر با استرس چه در سالمندان و یا سایر افراد ، بدست آوردن آرامش درونی بدن است. یعنی باید بتوان کاری کرد تا با استفاده از تکنیک هایی مانند تنفس عمیق ، تجسم ، مراقبه یا یوگا نتیجه به آرامش…

عینک و سالمند

عینک و سالمند عینک و سالمند مقدمه: با ورود به  دوران سالمندی، تغییراتی در تمام  بدن به وجود می‌آید. البته این تغییرات طبیعی هستند، اما ممکن است منجر به بروز انواع ناتوانی شوند. در گروه سالمندان، مشکلات بينايي فراوان بوده كه كيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهد. استفاده از عینک یکی از…

حس عمقی در سالمندان

حس عمقی در سالمندان حس عمقی در سالمندان  مقدمه : سالمندی هنگام تغییرات سلولی و اندامها میباشد. این تغییرات در سیستم تعادلی و حرکتی رخ میدهد و سالمند در هنگام فعالیت دچار مشکلاتی می گردد. لذا سالمند کندتر و کم تعادلتر می گردد. احتمال سقوط نیز افزایش میابد و لذا سالمندان بیشتر دچار حادثه می…

بینایی در سالمندان

بینایی در سالمندان بینایی در سالمندان   مقدمه : با ورود به سالمندی، تغییراتی در تمام  بدن به وجود می‌آید البته این تغییرات طبیعی هستند، اما ممکن است منجر به بروز انواع ناتوانی شوند. در گروه سالمندان، مشکلات بينايي فراوان بوده كه كيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهد. حفظ كيفيت زندگي سالمندان با…

مدیریت هیجان در سالمندی

مدیریت هیجان در سالمندی مدیریت هیجان در سالمندی مقدمه : عواطف یا هیجانات در روان‌شناسی معمولاً به احساس‌ها و واکنش‌های عاطفی اشاره دارند. بخش آمیگدال در مغز، ورودی‌های احساسی را پردازش می‌کند و پاسخ مناسب با آن ورودی را شکل می‌دهد. سالمند در ارتباط متقابل با پدیده ها و بر اثر فرایند هایی مانند ادراک،…

توانبخشی در سالمندان

توانبخشی در سالمندان مقدمه توانبخشی در سالمندان : سالمندی دوره ای از زندگی است که تغییرات فیزیولوژیک ناشی از افزایش سن در بدن فرد سالمند وی را نیازمند به دریافت خدمات توانبخشی می کند.توانبخشی مجموعه ای از اقدامات هدفمند بمنظور افزایش توانمندی حرکتی، دست یابی به بالاترین سطح توانایی و عملکرد جسمی و ذهنی در…

انتخاب کفش برای سالمندان

انتخاب کفش برای سالمندان انتخاب کفش برای سالمندان مقدمه : فعالیت و حرکت بخش مهمی از زندگی بشری و یکی از کلیدهای سالم ماندن است. کفش مناسب برای سالمندان، آن‌ها را در مسیر حفظ سلامت جسمی و لذت بردن از زندگی حرکت میدهد.ناتوانی یا کم‌توانی در راه رفتن و حرکت کردن، شرایط خاصی را برای…

تاثیرات شادی در سالمندی

تاثیرات شادی در سالمندی تاثیرات شادی در سالمندی مقدمه  سالمندان نیز مثل همه انسان های دیگر نیاز به شادی و امید دارند. گاهی برخی ملاحظات فرهنگی و شاید هم توجه اجتماعی موجب شود که سالمندان به افسردگی و گوشه گیری دچار شوند. افسردگی بزرگترین مشکل در دوره سالمندی است که بیماری های جسمی و زیادی…

خودمراقبتی در سالمندان

خودمراقبتی در سالمندان خودمراقبتی در سالمندان مقدمه : امروزه جمعیت سالمندان در حال افزایش است. این پدیده جهانی است. در دوران سالمندی، تغییراتی در ابعاد مختلف جسمانی و روانی و بروز انواع بیماری و ناتوانی به وجود خواهند آمد و این تغییرات سالمند را مستعد آسیب و کاهش کیفیت زندگی می کند. با شناخت و…

ارگونومی سالمندی

ارگونومی سالمندی ارگونومی سالمندی سالمندی پدیده ای جهانی و ملی است که تغییرات جسمانی ، ناتوانی هایی را به همراه دارد. مناسب سازی و رعایت بعضی استانداردها میتواند منجر به کیفیت زندگی بهتر و کاهش ناتوانی ها منجرگردد. یکی از این استانداردها رعایت قواعد ارگونومی است که میتواند منجر به افزایش کیفیت زندگی سالمندی شود…