رفتن به خانه سالمندی

رفتن به خانه سالمندی رفتن به خانه سالمندی با توجه به شرع و عرف در جامعه ایرانی تصمیم در مورد اینکه والدین شما باید خانه خود را ترک کرده و در خانه های سالمندان زندگی کنند ، غالباً مشکل و یک تصمیم عاطفی است. هر خانواده دلایل خاص خود را برای تمایل ( یا عدم…

ایمنی دوچرخه

ایمنی دوچرخه

ایمنی دوچرخه باید به ایمنی دوچرخه بخصوص برای سالمندان در زمان سوار شدن توجه داشت . دوچرخه سواری نه تنها یک فعالیت خانوادگی سرگرم کننده می باشد ، بلکه یک راه عالی برای ورزش است . بعضی از افراد حتی از دوچرخه خود در مسافرت ، رفتن به سرکار و خرید مواد غذایی یا حتی…

نحوه ساختن یک برنامه تمرینی

نحوه ساختن یک برنامه تمرینی

نحوه ساختن یک برنامه تمرینی یادگیری نحوه ساختن یک برنامه تمرینی لازم است. برخی از افراد می توانند بدون برنامه ریزی برای آینده وارد یک پروژه جدید شوند . برخی دیگر می دانند که یک برنامه ریزی دقیق مفید است و به آنها را در مسیر پیشرفت کمک می کند . وقتی صحبت از انگیزه…

سه سوال ورزشی از پزشک

سه سوال ورزشی از پزشک

سه سوال ورزشی از پزشک در خصوص سالمندان سالمندان عزیز اگر خواستید ورزش را شروع کنید این سه سوال ورزشی را حتما از پزشک خود بپرسید . حتی اگر ورزش می کنید و اکنون می خواهید سطح ورزش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید یا و حتی اگر می خواهید یک روش ایمن…

مراقبت – مراقب بودن

مراقبت – مراقب بودن میلیون ها انسان در جهان از یک دوست یا یکی از اعضای خانواده با وضعیت بهداشتی نامناسب مراقبت می کنند . مراقب بودن می تواند کار عشق باشد ، اما استرس زا نیز هست . باید آموخت که چگونه می توان مراقب مؤثرتری بود و در ضمن از خود نیز مراقبت…