تمرین پرس سرشانه دمبل نشسته تمرین های قدرتی سالمندی

تمرین پرس سرشانه دمبل نشسته در سالمندی

یک ورزش مناسب برای سالمندان تمرین پرس سرشانه دمبل نشسته در سالمندی است.

عضلات هدفمند: شانه ها و بازوها
آنچه لازم دارید: اشیاء یا وزنه

 

این تمرین شانه ها و بازوهای شما را تقویت می کند. باید شنا و فعالیت های دیگری مانند بلند کردن و بغل کردن نوه ها را آسانتر کند.

  1. می توانید این ورزش را در حالی که در حالت ایستاده یا در صندلی محکم و بدون دسته نشسته‌اید انجام دهید.
  2. پاهای خود را روی زمین صاف نگه دارید و به اندازه عرض شانه باز کنید.
  3. زنه ها را در طرفین خود در ارتفاع شانه نگه دارید و کف دست ها رو به جلو.
  4. به آرامی نفس بکشید که هر دو بازو را روی سر خود بلند و آرنج های خود را کمی خم می کنید.
  5. موقعیت را برای 1 ثانیه نگه دارید.
  6. در حالی که بازوهای خود را به آرامی پایین می آورید نفس بکشید.
  7. این کار را 10 تا 15 بار تکرار کنید.
  8. کمی استراحت کرده مجدداً 10 تا 15 بار دیگر تکرار کنید.

تمرین پرس سرشانه دمبل نشسته