فرهنگ سالمندی

فرهنگ سالمندی: سالمندی با تحلیل رفتن قوای جسمانی و روحی تعریف پیدا می کند پس سالمندی فقط به سن نیست. سالمندان نیز می توانند توانایی و فعالیت های خوبی از خود نشان بدهند.

 

سن سالمندی از ۶۵ سالگی شروع می شود و آن را باید از دوران دبستان به بچه ها آموخت و در این باره به کودکان آموزش داد.

سالمندی به عنوان یک اصل جدا نشدنی و بخشی از زندگی ما است. اگر این اصل را بپذیریم و برای آن از همین امروز برنامه ریزی کنیم، به طور قطع نگاهمان به سالمندی تغییر پیدا خواهد کرد.

ما اعتقاد داریم که می توانیم در سالمندی زندگی را از نو بسازیم و کاری کنیم که دوره سالمندی برای افراد همانند دوران کودکی شود اما این بار به دلخواه و شرایط خودش. شرایط برای یک سالمند طوری رقم بخورد که تاکنون آرزویش را داشته است.

‌مهمترین چیزی که هر سالمندی نیاز دارد ترحم و دلسوزی نیست بلکه توجه و شنیده شدن است.

فرهنگ سالمندی شامل بخش های مختلفی است که باید به آنها بصورت مجزا و ویژه نگریست:

 • نگاه و خواسته سالمند به جامعه
 • انتظارات جامعه از سالمند
 • توقعات دوطرفه بین سالمند و اهالی خانواده
 • قوانین موجود و نحوه استفاده صحیح از آنها

ما برآنیم تا بتوانیم با:

 • کاربردی کردن قوانین موجود
 • پیشنهاد و ایجاد قوانین جدید
 • بکارگیری امکانات موجود در جامعه
 • استفاده از نیروهای رایگان و یا ارزان داوطلبی
 • جمع آوری سالمندانی که هنوز قدرت کار فیزیکی
 • سالمندانی که تفکرات مدیریتی
 • سالمندانی که توان مالی مناسبی دارند

سالمندان را در سه جهت حمایت و هدایت کنیم:

 1. داشتن و استفاده از قوانین مناسب
 2. افزایش درآمد و رفاه اقتصادی سالمندان
 3. برگزاری زندگی دوم

بنیاد فرهنگ سالمندی دست همه عزیزان خردمند و توانا را برای رسیدن به اهداف خیرخواهانه خود به جهت تکریم سالمندان می فشارد. امیدواریم که بتوانیم با کمک هم کاری کنیم کارستان برای عزیزانی که عمر خود را به پای ما گذاشته اند.

 

شاید برای شما مفید باشد:

تعریف سالمندی

زندگی دوم

رفاه اقتصادی

حمایت مادی و معنوی

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]