زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید

زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید   زندگی زیست نشده را هنگام سالمندی با ما آغاز کنید همزمان با ۹ مهر (اول اکتبر) روز جهانی سالمند نشست سالمندی از نگاه دیگر با همکاری بنیاد فرهنگ سالمندی و گروه سیاستگذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی تهران…

سالمندی و چالشهای آن

سالمندی و چالش های آن

سالمندی، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بنیاد فرهنگ سالمندی

سالمندی در ملل

سالمندی در ملل سالمندی در ملل قسمتی از گفته های بزرگان جهان است برای بهتر درک کردن جایگاه سن و سال. یوهان ولفگانگ فون گوته آه! جوان ها! افسوس که شما قیمت و بهای وقت را نمی دانید! میلان کوندرا از کودکی بیرون می آییم، بی آنکه بدانیم جوانی چیست، ازدواج می کنیم، بی آنکه…

بنیاد فرهنگ سالمندی

احادیث سالمندی

احادیث سالمندی احادیث معتبر نزد مسلمانان همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. احادیث سالمندی زیادی هم وجود دارد که در اینجا برای علاقمندان برخی از آنها را آوردهایم: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :  الشَّیخُ شابٌّ على حُبِّ أنیسٍ ، و طُولِ حَیاهٍ ، و کَثرَهِ مالٍ . پیر ، در…