مراقبت – مراقب بودن

مراقبت – مراقب بودن میلیون ها انسان در جهان از یک دوست یا یکی از اعضای خانواده با وضعیت بهداشتی نامناسب مراقبت می کنند . مراقب بودن می تواند کار عشق باشد ، اما استرس زا نیز هست . باید آموخت که چگونه می توان مراقب مؤثرتری بود و در ضمن از خود نیز مراقبت…

سرگرمی های سالمندان

سرگرمی های سالمندان در این صفحه در خصوص سرگرمی های سالمندان می خوانید : مزایای یک سبک زندگی فعال مواردی که می تواند شما را در اجتماع فعال تر کند تعادل مناسب را پیدا کنید کارهای بسیاری وجود دارد که می توانید برای استفاده بهتر از عمر خود آنها را انجام دهید : ورزش کنید و…

استئوآرتریت - آرتروز

استئوآرتریت – آرتروز

استئوآرتریت یا آرتروز استئوآرتریت یا آرتروز شایعترین نوع آرتریت در بین افراد مسن است و یکی از شایع ترین دلایل ناتوانی جسمی در سالمندان است . این بیماری هم مردان و هم زنان را درگیر می کند . قبل از سن 45 سالگی ، آرتروز در مردان بیشتر از زنان است . بعد از 45…