ارتباط یائسگی و سالمندی

ارتباط یائسگی و سالمندی

ارتباط یائسگی و سالمندی آیا می دانید ارتباط یائسگی و سالمندی چیست ؟ یائسگی یک مرحله طبیعی از زندگی زنان است و زمانی روی می دهد که زن ، قدرت باروری خود را از دست می دهد و لزوما مربوط به سالمندی  نیست. تخمدان ها قدرت کافی برای انجام اعمال فیزیولوژیک و طبیعی دوران باروری خود…

ایمنی مواد غذایی سالمندان

غذا ممکن است خوب به نظر برسد اما می تواند شما را بسیار سریع مسموم یا بیمار کند . غذا همچنین می تواند بنا به شرایطی فاسد شده باشد . بعضی اوقات ، ممکن است آلودگی روی سطح غذا مشخص باشد ( مانند کپک ها ) . سالمندان عزیز باید بسیار مراقب این آلودگی ها باشند.